สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข  ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ      ข้อมูลบุคลากร     คำขวัญอำเภอสันติสุข      ประวัติอำเภอสันติสุข       ข้อมูลทั่วไปของอำเภอ     วิสัยทัศน์     ติดต่อเจ้าหน้าที่

 
 

ผู้บริหารสำนักงาน

  WEB สนง.กษอ.อำเภอ

      สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
      สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
     สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
    สำนักงานเกษตร อำเภอเวียงสา
      สำนักงานเกษตรอำเภอม่จริม
     สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
      สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
     สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
     สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
     สำนักงานเกษตรอำเภอปัว

นายหาญชัย  ไชยวงศ์  ปลัดอำเภอ(จพง.)ปค.ชำนาญการ  ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอสันติสุข เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 58
ณ  พื้นที่หลังอ่างห้วยยาง หมู่ 2,3  ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

     สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
       สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ    
      สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง

รายละเอียดคลิกที่นี่

      สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
      สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว

  หน่วยงานในอำเภอ      

    อบต.ดู่พงษ์     อบต.พงษ์
 ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลพงษ์      อบต.ป่าแลวหลว  พัฒนาชุมชน
 ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลดู่พงษ์     สถานีตำรวจภูธร  ศูนย์การศึกษาฯ
  ศูนย์บริการฯ ตำบลป่าแลวหลวง

 โครงการปิดทองหลังพระ
 โครงการวิสาหกิจชุมชน
  ข่าวเกษตรสัมพันธ์
  อาสาสมัครเกษตร (อกม.)
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
พืชเศรษฐกิจอำเภอสันติสุข
อำเภอนำเสนอ   
           -  นาขั้นบันได
      -  โรงเรียนชาวนา

 

              

  น้ำตกแม่สะนาน ล่องแก่งน้ำว้า

 

  -  การสร้างเกราะป้องกันโรค
  -  โรคติดต่อ             -  โรคมะเร็ง  
   -  เพศสัมพันธ์             -  สุขภาพสตรี
  เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน

 

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น

น้ำตกตาดหลวง (ทุ่งเฮ้า)

 

 เกร็ดความรู้  
  -  ราคาทอง ดอลล่าห์ หุ้น น้ำมัน

  -  เช็คราคาทองในไทย
  Link ธรรมะ

  - ตั้งชื่อมงคล ฟรี!

อ่างน้ำพงษ์

วังมัจฉาท่าพงษ์
  -  สมัครงาน

  เคล็ด(ไม่)ลับ..สำหรับแม่บ้าน

 - สมุนไพรดอทคอม

- แบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

  อารามเวฬุวัน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับวัดโปงคำ

  E-mail :
สำนักงานเกษตรอำเภอ

  ช่อง TV 

   

 
 สันติคีรีบรรพตแหล่งแห่งธรรมะ อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา  
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link หน่วยงานสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
ศูนย์ราชการอำเภอสันติสุข 200 หมู่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
E-mail : ss767445@hotmail.com
webmaster

Website:  http://santisuk.nan.doae.go.th/  update:11/05/58

 

 

 

<style type="text/css">