สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข  ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ

ทำเนียบเกษตรอำเภอ      ข้อมูลบุคลากร     คำขวัญอำเภอสันติสุข      ประวัติอำเภอสันติสุข       ข้อมูลทั่วไปของอำเภอ     วิสัยทัศน์     ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 ศูนย์บริการและถ่ายฯ 

   ประชาสัมพันธ์    

 ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลพงษ์      สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลดู่พงษ์     สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลป่าแลวหลวง     สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง

  งานสถาบันเกษตรกร 

    สำนักงานเกษตร อำเภอเวียงสา
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร      สำนักงานเกษตรอำเภอม่จริม
  กลุ่มยุวเกษตรกร     สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
 วิสาหกิจชุมชน      สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น

 ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอสันติสุข

    สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
ผลิตภัณฑ์ตำบลพงษ์     สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
ผลิตภัณฑ์ตำบลดู่พงษ์     สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
ผลิตภัณฑ์ตำบลป่าแลวหลวง

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
 

    สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง

  โครงการประจำอำเภอ 

    สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ    
 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว      สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
 โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

    สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  โรงเรียนชาวนาบ้านป่าอ้อย      สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
 โครงการหลวงบ้านโป่งคำ  
  โครงการปิดทองหลังพระ 

 หน่วยงานในอำเภอสันติสุข      

  โครงการอาหารปลอดภัย     อบต.ดู่พงษ    อบต.พงษ์
  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     อบต.ป่าแลวหลว พัฒนาชุมชน
      สถานีตำรวจภูรพ. สันติสุข

   ข้อมูลต่างๆ   

@ ข่าวเกษตรสัมพันธ์

 

@ อาสาสมัครเกษตร (อกม.)  
@ แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล  
@ พืชเศรษฐกิจอำเภอสันติสุข

นายพีรพงษ์ มหาวงค์นันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน ได้ไห้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมหลักสูตรการปลูกไผ่เศรษฐกิจ
เพื่อผลิตลำไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ จังหวัดน่าน
ของศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดน่าน รุ่นที่ 9 วันที่ 13 มกราคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

รายละเอียดคลิกที่นี่

 
@ อำเภอนำเสนอ     
      -  นาขั้นบันได

Web Link - กรมส่งเสริมการเกษตร

      -  โรงเรียนชาวนา

 - แบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - สมุนไพรดอทคอม

แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอสันติสุข 

                  

  น้ำตกแม่สะนาน ล่องแก่งน้ำว้า

 

  -  การสร้างเกราะป้องกันโรค
  -  โรคติดต่อ             -  โรคมะเร็ง  
  -  เพศสัมพันธ์             -  สุขภาพสตรี
  เครื่องดื่มแก้ปวดไมเกรน

 

อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น

น้ำตกตาดหลวง (ทุ่งเฮ้า)

 

 เกร็ดความรู้  
  -  ราคาทอง ดอลล่าห์ หุ้น น้ำมัน

  -  เช็คราคาทองในไทย
  Link ธรรมะ

  - ตั้งชื่อมงคล ฟรี!

อ่างน้ำพงษ์

วังมัจฉาท่าพงษ์
  -  สมัครงาน

  เคล็ด(ไม่)ลับ..สำหรับแม่บ้าน

  อารามเวฬุวัน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับวัดโปงคำ

  E-mail :
สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

  ช่อง TV 

   

 
 สันติคีรีบรรพตแหล่งแห่งธรรมะ อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา  
 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link หน่วยงานสังกัด

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  เขตที่ 1

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  เขตที่ 2

อื่นๆ

เครื่องมือคำนวณการเดินทาง
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
ชำระค่าโทรศัพท์และอื่นๆ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐ
Dictionary Online
สินค้ามือ2ที่ใหญ่ที่สุด
แบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 
 
 
 
 

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดกา
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
เนชั่น
มติชน
ไทยแลนด์เดลี่
คมชัดลึก
เดลินิวส์
อ.ส.ม.ท
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสุขภาพ
เนชั่นสุดสัปดาห์
บางกอกโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
- สยามสปอร์ต

หน่วยงานราชการ

 
สนง.พาณิชย์จังหวัดน่าน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.น่าน
-สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.น่าน
-สนง.ปศสัตว์จังหวัดน่าน
-สนง.ประมงจังหวัดน่าน
- จังหวัดน่าน
- จังหวัดทหารบกน่าน
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  เขตที่ 3

  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  เขตที่ 4

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  เขตที่ 5

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  เขตที่ 6

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
ศูนย์ราชการอำเภอสันติสุข หมู่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
E-mail :
ss767445@hotmail.com
webmaster

Website:  http://santisuk.nan.doae.go.th/  update:23/01/58